Borstvoedingscertificaat

Onze kraamverzorgenden zijn opgeleid voor de begeleiding bij borstvoeding.

Voedingskussen van Koeka

Kraamzorg WereldWonder hanteert de tien vuistregels gericht op borstvoeding van de WHO-Unicef.

De tien vuistregels van het WHO/Unicef

Kraamzorg WereldWonder draagt er zorg voor:

  1. dat zij een borstvoedingsbeleid op papier heeft,  dat standaard bekend gemaakt wordt aan alle betrokken zorgverleners;
  2. dat alle betrokken zorgverleners de vaardigheden aanleren die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dit beleid;
  3. dat alle zwangere vrouwen voorgelicht worden over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven;
  4. dat moeders binnen een uur na de geboorte van hun kind geholpen worden met borstvoeding geven (als de baby aangeeft te willen drinken);
  5. dat aan moeders uitgelegd wordt hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder gescheiden moet worden;
  6. dat pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie;
  7. dat moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een kamer mogen blijven;
  8. dat borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd;
  9. dat aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen gegeven wordt;
  10. dat de instelling contacten onderhoudt met andere instellingen en disciplines over de begeleiding van borstvoeding en dat zij ouders verwijst naar borstvoedingsorganisaties.